خدمات پرینت

1) تعویض روکش صندلی های اداری و خانگی

2) تعمیر و رنگ کاری میز و صندلی های اداری

3) تعمیر و تعویض پایه، جک و چرخ صندلی های گردون