صنایع چوب و فلز مالکی

اطلاعات درباره صنایع چوب و فلز مالکی نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه‌های نصب شده

صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
وب‌سایت
سایت ساز نسخه اینترپرایز
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروشید
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
Web Language Translator
Web Language Translator

جدول حساب‌ها و بسته‌های بومی‌سازی نصب شده

Iran - Customer Portal
Iran Localization of Portal
جدول حساب‌های چندزبانه
Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - eCommerce
Iran Localization of eCommerce
Iran - Accounting
Iran - Sale
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Mail
Iran Localization of Odoo Mail
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Spreadsheet
Iran Localization of Spreadsheet
Iran - Spreadsheet Accounting Formulas
Iran Localization of Spreadsheet Accounting formulas
Iran - Spreadsheet dashboard
Iran Localization of Spreadsheet
Iran - Analytic Accounting
Iran Localization of Analytic Accounting
Iran - OdooBot
Iran Localization of Add OdooBot in discussions
Iran - Payment Engine
Iran Localization of The payment engine used by payment provider modules.
Iran - Sale Product Configurator
Iran Localization of Configure your products
Iran - Sales Timesheet: Invoicing
Iran Localization of Configure timesheet invoicing
Iran - SMS gateway
Iran Localization of SMS Text Messaging
Iran - Social Media
Iran Localization of Social media connectors for company settings.
Iran - UTM Trackers
Iran Localization of UTM Trackers
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Website Partner
Iran Localization of Partner module for website
Iran - Website Sale Product Configurator
Iran Localization of Bridge module for website_sale / sale_product_configurator
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoices & Payments